2010/12/10

Hegemonia.

Bastardas irakasleak subsidiarietate-printzipioaz hitz egiten du; hau da, hizkuntza lokal batean egin daitekeen guztia ez dadila egin hizkuntza globalago batean. Ideia honi bigarren zutabe bat gehitzen dio: hizkuntza lokalei funtzio esklusiboak eta eraginkorrak (funcions exclusives) ematea (hemen). Beste era batera esanda: (a) hiztunek hizkuntza lokala ahalik eta egoera gehienetan erabiltzeko aukera izan behar dute, (b) hizkuntza lokala, hainbat egoeratan, beharrezkoa ez ezik, ezinbestekoa ere izan behar da.

Mikel Zalbidek "euskaldunak euskaldunekin euskal-giro sendoan bizi diren lekuak" aipatzen ditu eta arnasgune deitzen die (hemen, adibidez). Oinarrian Fishman-en ideia hartzen du: "physical breathing space, demographically concentrated space where Xish (gurean euskara) can be on its own turf, predominant and unharassed".

Jon Sarasuak, ordea, hegemonia hitza defendatu izan du: lurralde hegemoniko bati buruko debatea ukatu gabe, gune hegemonikoak sortzeko eta zabaltzeko beharra ikusten du: euskaraz bizitzeko eta sortzeko balio diguten guneak, hain zuzen. Eta auto-eraketa aldarrikatzen du horretarako; batez ere hiru arlotan: hezkuntzan, hedabideetan eta kulturgintzan (hemen).

Txepetxek botere linguistikoaren birbanaketa aldarrikatzen zuen: botere politikoak botere linguistikoari erantzutea, alegia.

2010/12/03

Konstituzioak bere burua "derogatu" zuenekoa

Oso istorio ezaguna da: han-hemen zabaldu izan da sarri. Behean duzuen argazkia, esate baterako, Lusitxo Fernandezen blogetik hartu dut. Urtero gogoratzen dut, data hauek iristen direnean. Istorio ezaguna da, baina bitxia.

Kontua da Espainiako konstituzioa onartu aurretik azalpen liburuxka bat banatu zela etxez etxe. Euskal Herrian gaztelaniaz eta euskaraz argitaratu zuten. Hona, euskarazko bertsioan, azken aurreko xedapena:
3. Era berean derogaturik geratzen dira Konstituzio hontan ezartzen diren disposapen guztiak. 


Mundiala! Ezta?